בס"ד

Bluelab מערכת ויסות PH אוטומט

מערכת המשמשת לויסות החומציות (PHׂ) 
במכלי אגירה שונים,
למערכת יש משאבה אוטומטית מדוייקת אשר שואבת חומצה להורדת ה p.H על פי הגדרת המגדל
כאשר חומציות התמיסה עולה מעבר לרמה המוגדרת,
המערכת תכנס לעבודה עד הגעתה לרמת החומציות הרצוייה,
 

מחיר: 1200   ₪2500

הוספה לעגלה